About Us

President

Dr.S.R. Santhanam

Executive Chariman

Mr.Ch.Vijay Prakash

Secretary

Mr.Asit Kumar Roy

Treasurer

Mr.P.Ravi Kumar

Program Incharge

Mr.B.V.Chalam